O spolkovém domě

Spolkový dům slouží převážně ke spolkové činnosti, tedy k pravidelným zkouškám, tréninkům a setkáváním jednotlivých spolků. Ale také se zde konají koncerty, představení a nejrůznější přednášky.