Pronájmy

  • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
  • CENA B – ostatní subjekty (komerční, podnikající a výdělečné)
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
  • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
  • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 469 660 665

Spolkový dům
  • Spolkový dům zahrnuje sál, spolkovou místnost a klubovny.
  • Sál s kapacitou cca 100 osob je vhodný pro zkoušky i představení tanečních, divadelních i hudebních souborů.
  • V prvním patře jsou k dispozici klubovny pro pravidelná i nahodilá setkání různých skupin.
  • Dlouhodobý pronájem sálu – obsazeno pondělí 18-20 h, úterý 15-18, čtvrtek 16-20, pátek 19-22h, neděle 18-21 h.
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu

Ceník pronájmu
Spolkový dům Cena A vč.DPH Cena B vč.DPH
 letní / zimní  letní / zimní
Sál 236 / 296 472 / 593
Spolková místnost (1. patro) 121 / 151 242 / 303
Klubovna č.1 (1. patro) 121 / 151 242 / 303
Klubovna č.2 (1. patro) 121 / 151 242 / 303
Klubovna č.3 (2. patro) 121 / 151 242 / 303
Klubovna č.4 (2. patro) 121 / 151 242 / 303

 

✓ DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
✓ KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM