Pronájmy

 • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
 • CENA B – ostatní subjekty (nespolupracující s Chrudimskou besedou na jiných projektech, komerční, podnikající a výdělečné)
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
 • ceník platný od 1.5.2023
 • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
 • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 603 115 874

Spolkový dům
 • Spolkový dům zahrnuje sál, spolkovou místnost a klubovny.
 • Sál s kapacitou cca 100 osob je vhodný pro zkoušky i představení tanečních, divadelních i hudebních souborů.
 • V prvním patře jsou k dispozici klubovny pro pravidelná i nahodilá setkání různých skupin – možnost i dlouhodobého pronájmu místností
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu, doba přípravy je započítána ve výši 60 % z uvedené ceny
 • krátkodobý, dlouhodobý pronájem

Ceník pronájmu
Spolkový dům - krátkodobý pron. Cena A vč.DPH Cena B vč.DPH
letní sezóna/zimní sezóna
Spolkový dům - sál 267/334 445/557
Spolkový dům - spolková místnost (1. patro) 133/167 223/278
Spolkový dům - klubovna č.1 (1. patro) 133/167 223/278
Spolkový dům - klubovna č.2 (1. patro) 133/167 223/278
Spolkový dům - klubovna č.3 (2. patro) 133/167 223/278
Spolkový dům - klubovna č.4 (2. patro) 133/167 223/278

 

Spolkový dům - dlouhodobý pron. Cena včetně DPH
Spolkový dům - sál 155
Spolkový dům - spolková místnost (1. patro) 77
Spolkový dům - klubovna č.1 (1. patro) 77
Spolkový dům - klubovna č.2 (1. patro) 77
Spolkový dům - klubovna č.3 (2. patro) 77
Spolkový dům - klubovna č.4 (2. patro) 77