Pronájmy

  • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
  • CENA B – ostatní subjekty (komerční, podnikající a výdělečné)
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
  • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
  • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 603 115 874

Spolkový dům
  • Spolkový dům zahrnuje sál, spolkovou místnost a klubovny.
  • Sál s kapacitou cca 100 osob je vhodný pro zkoušky i představení tanečních, divadelních i hudebních souborů.
  • V prvním patře jsou k dispozici klubovny pro pravidelná i nahodilá setkání různých skupin – možnost i dlouhodobého pronájmu místností
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
  • krátkodobý, dlouhodobý pronájem

Ceník pronájmu
Spolkový dům - krátkodobý pron. Cena A vč.DPH Cena B vč.DPH
letní sezóna/zimní sezóna
Spolkový dům - sál 223/278 445/557
Spolkový dům - spolková místnost (1. patro) 111/139 223/278
Spolkový dům - klubovna č.1 (1. patro) 111/139 223/278
Spolkový dům - klubovna č.2 (1. patro) 111/139 223/278
Spolkový dům - klubovna č.3 (2. patro) 111/239 223/278
Spolkový dům - klubovna č.4 (2. patro) 111/239 223/278

 

Spolkový dům - dlouhodobý pron. Cena včetně DPH
Spolkový dům - sál 85
Spolkový dům - spolková místnost (1. patro) 42
Spolkový dům - klubovna č.1 (1. patro) 42
Spolkový dům - klubovna č.2 (1. patro) 42
Spolkový dům - klubovna č.3 (2. patro) 42
Spolkový dům - klubovna č.4 (2. patro) 42